Kjeller flyhistoriske forening
Postadresse

c/o FLO Kjeller, Postboks 10
2027 Kjeller

Besøksadresse

Småflyhavna, Storgata 100
2007 Kjeller

Org.nr.

986122907

Ønske om Medlemskap

Dersom du ønsker å bli medlem i Kjeller flyhistoriske forening (KFF), kan du gjerne benytte meldingsskjemaet til høyre. Du må i meldingsdelen kort angi din bakgrunn i forhold til vårt formål angitt nedenfor, samt si noe ord om hvordan du kan bidra i vårt arbeid i forhold til beskrivelsen av KFF nedenfor.
Vi ber videre om at du angir din adresse, ditt mobilnummer, og din fødselsdag.

Medlemskontingenten som for tiden er kr 275 pr år, faktureres.

KFF har som formål å ivareta det historiske miljøet som knytter seg til Forsvarets virksomhet på Kjeller. Forsvarets virksomhet har omfattet alt fra flyfabrikk, flyskole og luftoperativ aktivitet, til anskaffelser av militært luftmateriell, og moderniserings- og vedlikeholdsenter for samme.
Videre skal KFF fungere som bedriftsmuseum for den flyrelaterte virksomheten på Kjeller flyplass, og ivareta flyplassens historiske arv ved registrering, innsamling, bevaring, restaurering og fremvisning av luftmateriell og dokumentasjon. Et utvalg av tekniske materielltyper skal søkes holdt i funksjonsdyktig stand.