Kjeller flyhistoriske forening
Postadresse

c/o FLO Kjeller
Postboks 10
2027 Kjeller

Besøksadresse

Småflyhavna, Storgata 100
2007 Kjeller

Org.nr.

986122907

Nye medlemmer er velkommen. Dersom du ønsker å bli medlem i KFF, bes du benytte meldingsskjemaet på denne siden. Gi en kort beskrivelse av din bakgrunn og interesser.
Vi ber videre om at du angir din adresse, epostadresse, ditt mobilnummer, og gjerne også din fødselsdag.

Medlemskontingenten er for tiden er kr 300 pr år.

KFF har som formål å ivareta det historiske miljøet som knytter seg til Forsvarets virksomhet på Kjeller. Forsvarets virksomhet har omfattet alt fra flyfabrikk, flyskole og luftoperativ aktivitet, til anskaffelser av militært luftmateriell, og moderniserings- og vedlikeholdsenter for samme.
KFF fungerer som bedriftsmuseum for den militære flyrelaterte virksomheten på Kjeller flyplass, og ivaretar flyplassens historiske arv ved registrering, innsamling, bevaring, restaurering og fremvisning av luftmateriell og dokumentasjon.