Månedlige Medlemsmøter

Normalt avholder vi ett medlemsmøte pr måned, vanligvis da tredje torsdagen i måneden, og med innlagt kaffe og vafler fra 18.15 for møtestart kl 19,00.  

To av møtene kombineres med Julemøte/-bord i Fritidsmessen på Kjeller normalt første uken i desember, og ved vårt årlige Årsmøte i mars.

Temaer / presentasjoner på møtene varierer fra historiske aktiviteter i Luftforsvaret til dagsaktuelle saker relatert til forsvarsmateriell saker.  I 2022 hadde vi følgende temaer/presentasjoner på våre møter:

  • ‘Mer enn 40 år med F-16 på Kjeller’ - foredrag av Sigbjørn Modalsli
  • ‘Russlands kjernefysiske styrker’ av Steinar Høibråten, FFI – presentasjon i etterkant av Årsmøtet
  • ‘Vi startet jetalderen i Norge – De tyske Arado-flygerne på Sola 1945’ av Cato Guhnfeldt
  • ‘Spionflyvninger under den kalde krigen’ ved Per- Øivind Skarphol
  • ‘Oppbygging av Ju52 på Flysamlingen Gardermoen’ v/ Roar Glenne
  • ‘Penguin Mk III’ av Ivar Gjetnes og Stein I Eriksen – utvikling av sjømålsmissil til F-16
  • ‘Prosjekt Enhetshelikopter’ v/Stein I Eriksen – foredrag i etterkant av Julemøtet.

 

KFF, 26 juni 2023