Historien til Forsvaret på Kjeller

Kontinuerlig militær flyvirksomhet siden

 21. september 1912.

 

9. september 1912 ankom Hær-offiserene Thaulow og Sejersted med toget til Lillestrøm for å rekognosere flyplass til kommende Hærens flyvevesen. De fant Kjeller som høvelig. 14. september kommer Farmann-flyet ”Njaal” til Kjeller - pakket i kasser. Det sammenstilles så, og 21. september foretas første flyavgang fra Kjeller.

           

Noen milepeler:

1 jul 1914      Hærens flyveskole opprettet

18 aug 1916  Hærens flyvemaskinfabrikk etablert på Kjeller

1917              Søndenfjeldske flyveavdeling opprettet

1920              Ruteflyvning mellom Kjeller og Halden

1 aug 1927    Navneendring til Kjeller flyfabrikk

 

Kong Haakon mønstrer Søndenfjeldske flyveavdeling 26 august 1929 under avslutning av årets regimentsøvelse

 

1 jan 1930     Søndenfjeldske Flyveavdeling blir Flyve bataljon

1 jun 1938     Lufthansa åpner flyrute fra Kjeller til London     via kontinentet

 

                                                        Kjeller på trettitallet


9 apr 1940     Første tyske flyangrep på Kjeller ca kl 0830

18 nov 1943  Amerikansk dagangrep

29 apr 1945  Britisk nattangrep

9 mai 1945    Driftsingeniør Alf Hagen overtar Kjeller flyfabrik

28 aug 1945  Luftforsvarets Tekniske Fagskole etableres på Kjeller

1950              Flyskole igjen på Kjeller

1952 - 1966  Arbeid med to helikopter prototyper på   Kjeller (PKX-1 og PKX-2)

10 okt 1952   Flyvåpenets Materiellkommando opprettet, og endret i

1953          til Flyvåpenets Forsyningskommando

1 jan 1960     Luftforsvarets forsyningskommando etablert

1 jan 2002     Forsvarets logistikkorganisasjon/Luft (FLO/Luft) opprettet 1 jan 2002

1 jan 2004     Ny FLO-organisasjon - FLO/Luft lagt ned

1 sep 2005    FLO omorganisert - og igjen i 2010

2012              FLO/TV/Luftforsvarets hovedverksteder Kjeller (LHK) gjort om til statsforetak med navn AIM Norway Sf

2016              En stor del av FLO, Forsvarets Materielladministrasjon (FMA), gjort om til egen etat under Forsvarsdepartementet

2016              AIM Norway Sf gjort om til statsaksjeselskap

15 nov 2016  Stortinget vedtar under behandlingen av ‘Kampkraft og Bærekraft Langtidsplan for forsvarssektoren’, blant annet at «Forsvarets leir på Kjeller legges ned» (innen 31 des 2023). I omtale av saken (Kjeller) sies det dog i Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling at:
«Komiteen viser videre til at Kjeller var den første flyplassen i Norge. Flyplassen spilte også en viktig rolle under andre verdenskrig og ble utsatt for en rekke bombeangrep. Komiteen legger til grunn at Kjellers forsvarshistoriske betydning ivaretas i samarbeid med Skedsmo kommune.»

2019               AIM Norway AS kjøpes opp av KONGSBERG og Patria – Kongsberg Aviation Maintenance Services AS etableres. 

Kongsberg Aviation Maintenance Services AS flytter deler av sin virksomhet til Rygge, bla motorverkstedet. Andre deler av virksomheten fortsetter på Kjeller. En lang og ærerik epoke i norsk militær materiellforvalting og flyaktivitet på Kjeller kan ta slutt, men endringene kan også åpne for nye og spennende muligheter.

Det er et stort engasjement for å bevare og frede dagens Kjeller flyplass som en enestående luftfartshistorisk kulturav. Riksantikvaren varslet 4. oktober 2018 oppstart av fredningssak av Kjeller. Etterfølgende høring ift interessenter, samt videre vurderinger av Riksantikvaren, resulterte så i nytt skriv fra Riksantikvaren av 5 des 2019 der man revurderte sine fredningsvurderinger fra 2018. Bla ble hele rullebanen inkludert som videre vurderingsgrunnlag. Endelig fredningsforslag avventer kommunens (Lillestrøm) og Forsvarsbygg sine nedelige planer.

Parallelt jobbes det gjennom stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK) med planer med å få etablert et veteranfly-/luftfartøyvernsenter med tilpasset rullebane på Kjeller. Dette kan bli en del av en framtidig ‘opplevelsespark' lsvarende turistattraksjonene Shuttleworth Collection på Old Warden og Imperial War Museums på Duxford i England.

KFF, 26. oktobert 2023