Kjeller flyhistoriske forening (KFF) har som formål å ivareta den historiske arven knyttet til Forsvarets virksomhet på Kjeller. Denne virksomheten har omfattet alt fra flyfabrikk, flyskole og luftoperativ aktivitet, til anskaffelser av militært luftmateriell, og moderniserings- og vedlikeholdsenter for samme.
KFF har etablert et lite bedriftsmuseum for den flyrelaterte virksomheten på Kjeller. Som sådan ivaretar vi flyplassens historiske arv ved registrering, innsamling, bevaring, restaurering og fremvisning av luftmateriell og dokumentasjon.
Et utvalg av tekniske materielltyper holdes i funksjonsdyktig stand.

[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.